NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)
NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)
NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)
NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)

DODATKOWE UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenie skippera od odpowiedzialności cywilnej - 85 zł

Skipper (czarterujący prowadzący jacht) odpowiada całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem za szkody osobowe, bądź materialne spowodowane przez siebie i członków załogi, dlatego też warto doubezpieczyć rejs, głównie też z tego powodu, że Wasze prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może nie pokryć w całości szkód powstałych w wyniku prac sternika i/lub jego załogi. Ubezpieczenie to pokrywa ryczałtowo do 500 tys. Euro uszkodzenia ciała i/lub mienia oraz dodatkowo:

  • koszty zarekwirowania jachtu do wysokości 5 tys. Euro
  • ubezpieczyciel ma obowiązek ochrony czarterującego przed nieuzasadnionymi roszczeniami
  • szkody materialne w wyczarterowanym jachcie powstałe w wyniku zawinionego, rażącego niedbalstwa do 100 tys. Euro
  • szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody
  • utratę następnych czarterów w wyniku uszkodzenia jachtu do 2 tys. Euro

2. Ubezpieczenie skippera od następstw nieszczęśliwych wypadków - min. 65 zł

Ubezpieczenie to zabezpiecza skippera i wszystkich członków załogi:

  • w przypadku inwalidztwa do 40 tys. Euro
  • w przypadku wystąpienia kosztów ratowniczych do 15 tys. Euro
  • w przypadku śmierci do 20 tys. Euro

3. Ubezpieczenie utraty kaucji i kwot nie pokrytych przez ubezpieczenie- ok. 300 zł

Nie zawsze kwota kaucji wystarczy na usunięcie wszystkich szkód, tak więc kaucja nie jest granicą maksymalnej odpowiedzialności Czarterującego. W przypadku uszkodzenia jachtu, zagubienia części jego wyposażenia czarterujący zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez siebie lub członków załogi powstałych w okresie czarteru również w zakresie sum nie pokrytych przez ubezpieczenie. Ubezpieczenie kaucji jest ważne nie tylko dla określonego, jednego czarteru, ale w sposób nieograniczony działa również na cały świat. Czarterujący może żeglować gdzie tylko chce, jak często i jak długo zechce.

Więcej informacji na stronie Ubezpieczyciela - www.yacht-pool.pl

Formularz ubezpieczenia dodatkowego - tutaj