NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)
NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)
NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)
NOWOŚĆ ! DESKI SUP NA POKŁADZIE
Na życzenie możemy wyposażyć jacht w deski SUP do wycieczek z wiosłem, gdy znuży Was dźwięk silnika :)
OZNAKOWANIE ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
 

Znaki żeglugowe dzielą się na kilka grup: Podstawowe znaki żeglugowe

 • A. Znaki zakazu
 • B. Znaki nakazu
 • C. Znaki ograniczenia
 • D. Znaki zalecenia
 • E. Znaki informacyjne

 

Znaki pomocnicze

 • Oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego
 • Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego
 • Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych
 • Dodatkowe oznakowanie na potrzeby żeglugi za pomocą radaru
 • Dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych
 • Oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub akwenów o ograniczonym ruchu żeglugowym
 • Znaki specjalnego przeznaczenia
 • Oznakowanie wejść do portów

 
A) ZNAKI ŻEGLUGOWE ZAKAZU
 
 
Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Znak świetlny
A. 1 Zakaz przejścia POL Znak Żeglugowy A1.svg
albo czerwone flagi:
POL Znak Żeglugowy A1 flag1.svglubPOL Znak Żeglugowy A1 flag2.svg
POL Znak Żeglugowy A1 lamp1.svg lub POL Znak Żeglugowy A1 lamp2.svg lub POL Znak Żeglugowy A1 lamp3.svg
A. 2 Zakaz wyprzedzania POL Znak Żeglugowy A2.svg  
A. 3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów) POL Znak Żeglugowy A3.svg  
A. 4 Zakaz mijania i wyprzedzania POL Znak Żeglugowy A4.svg  
A. 5 Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu) POL Znak Żeglugowy A5.svg  
A. 5.1 Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku) POL Znak Żeglugowy A5.1.svg  
A. 6 Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny POL Znak Żeglugowy A6.svg  
A. 7 Zakaz cumowania do brzegu POL Znak Żeglugowy A7.svg  
A. 8 Zakaz zawracania POL Znak Żeglugowy A8.svg  
A. 9 Zakaz wytwarzania fali POL Znak Żeglugowy A9.svg POL Znak Żeglugowy A9 lamp.svg
A. 10 Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz) POL Znak Żeglugowy A10.svg  
A. 11 Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia   POL Znak Żeglugowy A11 lamp1.svg lub POL Znak Żeglugowy A11 lamp2.svg lub POL Znak Żeglugowy A11 lamp3.svg
(czarny = światło wygaszone)
A. 12 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym POL Znak Żeglugowy A12.svg  
A. 13 Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji POL Znak Żeglugowy A13.svg  
A. 14 Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem POL Znak Żeglugowy A14.svg  
A. 15 Zakaz ruchu statków żaglowych POL Znak Żeglugowy A15.svg  
A. 16 Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym POL Znak Żeglugowy A16.svg  
A. 17 Zakaz pływania na desce z żaglem POL Znak Żeglugowy A17.svg  
A. 18 Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości POL Znak Żeglugowy A18.svg  
A. 19 Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg POL Znak Żeglugowy A19.svg  
A. 20 Zakaz ruchów skuterów wodnych POL Znak Żeglugowy A20.svg  

 

A) ZNAKI ŻEGLUGOWE NAKAZU

 

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Znak świetlny
B. 1 Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak POL Znak Żeglugowy B1.svg  
B. 2a Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty POL Znak Żeglugowy B2a.svg  
B. 2b Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty POL Znak Żeglugowy B2b.svg  
B. 3a Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty POL Znak Żeglugowy B3a.svg  
B. 3b Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty POL Znak Żeglugowy B3b.svg  
B. 4a Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty POL Znak Żeglugowy B4a.svg  
B. 4b Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty POL Znak Żeglugowy B4b.svg  
B. 5 Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami POL Znak Żeglugowy B5.svg  
B. 6 Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h POL Znak Żeglugowy B6.svg  
B. 7 Nakaz nadania sygnału dźwiękowego POL Znak Żeglugowy B7.svg  
B. 8 Nakaz zachowania szczególnej ostrożności POL Znak Żeglugowy B8.svg  
B. 9a Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości POL Znak Żeglugowy B9a.svg  
B. 9b Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości POL Znak Żeglugowy B9b.svg  
B. 10 Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki   POL Znak Żeglugowy B10.svg[1]
B. 11a Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego POL Znak Żeglugowy B11a.svg  
B. 11b Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale POL Znak Żeglugowy B11b.svg  

 

C) ZNAKI ŻEGLUGOWE OGRANICZENIA

 

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku
C. 1 Ograniczona głębokość POL Znak Żeglugowy C1.svg POL Znak Żeglugowy C1.1.svg
C. 2 Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody POL Znak Żeglugowy C2.svg POL Znak Żeglugowy C2.1.svg
C. 3 Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego POL Znak Żeglugowy C3.svg POL Znak Żeglugowy C3.1.svg
C. 4 Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać. POL Znak Żeglugowy C4.svg
C. 5 Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach, podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej. POL Znak Żeglugowy C5.svg

 

D) ZNAKI ŻEGLUGOWE ZALECENIA

 

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Znak świetlny
D. 1a Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach POL Znak Żeglugowy D1a.svg POL Znak Żeglugowy D1a lamp.svg
D. 1b Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione) POL Znak Żeglugowy D1b.svglub POL Znak Żeglugowy D1b.1.svg POL Znak Żeglugowy D1b lamp1.svglub POL Znak Żeglugowy D1b lamp2.svg
D. 2 Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze POL Znak Żeglugowy D2.svg POL Znak Żeglugowy D2 lamp.svg
D. 3 Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego[2] POL Znak Żeglugowy D3.svg POL Znak Żeglugowy D3 lamp.svg

 

D) ZNAKI ŻEGLUGOWE INFORMACYJNE

 

Symbol znaku Znaczenie Wygląd znaku Symbol świetlny
E. 1 Zezwolenie przejścia (znak ogólny) POL Znak Żeglugowy E1.svg POL Znak Żeglugowy E1 lamp1.svg lub POL Znak Żeglugowy E1 lamp2.svg lub POL Znak Żeglugowy E1 lamp3.svg
E. 2 Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną
(liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
POL Znak Żeglugowy E2.svg  
E. 3 Jaz w niewielkiej odległości POL Znak Żeglugowy E3.svg  
E. 4a Prom na uwięzi POL Znak Żeglugowy E4a.svg  
E. 4b Prom przemieszczający się swobodnie POL Znak Żeglugowy E4b.svg  
E. 5 Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu) POL Znak Żeglugowy E5.svg  
E. 5.1 Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku POL Znak Żeglugowy E5.1.svg  
E. 5.2 Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku POL Znak Żeglugowy E5.2.svg  
E. 5.3 Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku POL Znak Żeglugowy E5.3.svg  
E. 5.4 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywania znaków wskazanych w § 3.14[3] POL Znak Żeglugowy E5.4.svg  
E. 5.5 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1 POL Znak Żeglugowy E5.5.svg  
E. 5.6 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2 POL Znak Żeglugowy E5.6.svg  
E. 5.7 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3 POL Znak Żeglugowy E5.7.svg  
E. 5.8 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w § 3.14 POL Znak Żeglugowy E5.8.svg  
E. 5.9 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1 POL Znak Żeglugowy E5.9.svg  
E. 5.10 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2 POL Znak Żeglugowy E5.10.svg  
E. 5.11 Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3 POL Znak Żeglugowy E5.11.svg  
E. 5.12 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych z § 3.14 POL Znak Żeglugowy E5.12.svg  
E. 5.13 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1 POL Znak Żeglugowy E5.13.svg  
E. 5.14 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2 POL Znak Żeglugowy E5.14.svg  
E. 5.15 Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3 POL Znak Żeglugowy E5.15.svg  
E. 6 Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny POL Znak Żeglugowy E6.svg  
E. 7 Zezwolenie na cumowanie do brzegu POL Znak Żeglugowy E7.svg  
E. 7.1 Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
(maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku).
POL Znak Żeglugowy E7.1.svg  
E. 8 Wskazanie miejsca do zawracania POL Znak Żeglugowy E8.svg  
E. 9a Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek POL Znak Żeglugowy E9a.svg  
E. 9b Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek POL Znak Żeglugowy E9b.svg  
E. 10a Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek POL Znak Żeglugowy E10a.svg  
E. 10b Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek POL Znak Żeglugowy E10b.svg  
E. 11 Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego POL Znak Żeglugowy E11.svg  
E. 12a Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy   POL Znak Żeglugowy E12a lamp1.svg lub POL Znak Żeglugowy E12a lamp2.svg
E. 12b Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone   POL Znak Żeglugowy E12b lamp1.svg lubPOL Znak Żeglugowy E12b lamp2.svg
E. 13 Miejsce poboru wody pitnej POL Znak Żeglugowy E13.svg  
E. 14 Miejsce, w którym można korzystać z telefonu POL Znak Żeglugowy E14.svg  
E. 15 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym POL Znak Żeglugowy E15.svg  
E. 16 Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji POL Znak Żeglugowy E16.svg  
E. 17 Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem POL Znak Żeglugowy E17.svg  
E. 18 Zezwolenie na ruch statków żaglowych POL Znak Żeglugowy E18.svg  
E. 19 Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym POL Znak Żeglugowy E19.svg  
E. 20 Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem POL Znak Żeglugowy E20.svg  
E. 21 Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością POL Znak Żeglugowy E21.svg  
E. 22 Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg POL Znak Żeglugowy E22.svg  
E. 23 Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne POL Znak Żeglugowy E23.svg  
  Zezwolenie na ruch skuterów wodnych POL Znak Żeglugowy E24.svg  

 

ŻEGLUGA BEZ UPRAWNIEŃ

Czy naszymi jachtami spacerowymi można pływać bez patentu motorowodnego?

Oczywiście TAK; naszymi jachtami można żeglować bez patentu. Regulują to poniższe przepisy.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r nr 127 poz. 857) w rozdziale 11 zawarła szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, w tym również w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 857, z późniejszymi zmianami). Najważniejszą zmianą mającą wpływ na uprawianie sportu i rekreacji na łodziach motorowych i żaglowych w ruchu śródlądowym jest wprowadzenie zapisów określających zakres uprawnień wymaganych do prowadzenia łodzi o określonych parametrach; i tak:

Art. 37a.

1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem turystyki wodnej”, wymaga:

- posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:

- o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;

- o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;

- o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.

3. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

4. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4 wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

Z punktu widzenia uprawiania turystyki wodnej na jachtach spacerowych istotne znaczenie ma zapis Art. 37a ust. 4 i ust. 5. Jachty spacerowe mają konstrukcję łodzi wypornościowych o tak dobranych parametrach kadłuba i silnika, że nie przekraczają wymagań określonych w ust. 4. Dzięki temu do uprawiania turystyki na takich łodziach nie są wymagane żadne uprawnienia jeśli pływamy własnym jachtem.

Sytuacja nieco inaczej wygląda w przypadku jachtów czarterowych. Tu zaczyna działać zapis o szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa na wodzie. W dniu 23 maja 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie na podstawie art. 37a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządzając, co następuje:

§ 2.

1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, zwane dalej „szkoleniem”, jest przeprowadzane przez armatora jachtu przeznaczonego do najmu, o którym mowa w art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,zwanej dalej „ustawą”, lub przez osobę upoważnioną przez armatora.

2. Termin szkolenia wyznacza armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona.

3. Szkolenie jest przeprowadzane przed terminem wynajęcia jachtu.

§ 3.

1. Podczas szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona zapoznaje prowadzącego jacht z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wodzie, w tym z informacjami o drogach wodnych.

2. Szkolenie obejmuje także zagadnienia praktyczne, w tym manewrowanie jachtem przeznaczonym do najmu.

3. Zagadnienia, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności manewry odejścia od kei i dojścia do kei.

§ 4.

Po przeprowadzeniu szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.

Wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Team "Farwater" zapewni przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, pokaże jak manewrować jachtem oraz jak wykonywać podstawowe manewry, a wykwalifikowani i doświadczeni w obsłudze naszych barek pracownicy pomogą odpowiednio zaplanować trasę rejsu oraz udzielą kilku praktycznych wskazówek. Ponadto nasi klienci będą mogli liczyć na pełną pomoc, już po wypłynięciu z portu, na całej trasie rejsu.

Zapewniamy, że prowadzenie naszych jachtów jest łatwiejsze od jazdy samochodem :))

Ahoj!!

Z żeglarskim pozdrowieniem: załoga "Farwater"